tagsسایت نمونه دولتی استان مرکزی


ثبت نام مدارس نمونه دولتي استان مرکزي برای ورود به دبیرستان های دوره اول ( هفتم ) و دبیرستان های دوره دوم ( دهم ) هر ساله توسط آموزش پرورش برگزار می شود . ثبت نام نمونه دولتي ششم ابتدایی 96 برای ورود دانش آموزان ششم دبستان به پایه هفتم در مدارس استان مرکزي و ثبت نام نمونه دولتي نهم به دهم 96 برای ورود دانش آموزان نهم به پایه دهم در دبیرستان های استان مرکزي برگزار می گردد. در این مقاله به بیان جزئیات زمان ، نحوه و شرایط ثبت نام نمونه دولتي 96 و همچنی
آزمون نمونه دولتي مرکزي برای ورود به دبیرستان های دوره اول ( پایه هفتم ) و دبیرستان دوره دوم ( پایه دهم ) برگزار می شود . کلیه داوطلبانی که متقاضی ثبت نام آزمون نمونه دولتي هستد ، باید حتما ابتدا دفترچه ثبت نام نمونه دولتي 97 - 98 استان مرکزي را بطور کامل مطالعه کنند تا از شرایط و ضوابط و زمانبندی مراحل آزمون و ظرفیت مدارس نمونه دولتي دخترانه و پسرانه در دو پایه هفتم و دهم اطلاع پیدا کنند ، سپس اقدام به ثبت نام کنید . در ادامه این مقاله قصد داریم مه
ثبت نام مدارس نمونه دولتي استان یزد برای ورود به دبیرستان های دوره اول ( هفتم ) و دبیرستان های دوره دوم ( دهم ) هر ساله توسط آموزش پرورش برگزار می شود . ثبت نام نمونه دولتي ششم ابتدایی 96 برای ورود دانش آموزان ششم دبستان به پایه هفتم در مدارس استان یزد و ثبت نام نمونه دولتي نهم به دهم 96 برای ورود دانش آموزان نهم به پایه دهم در دبیرستان های استان یزد برگزار می گردد. در این مقاله به بیان جزئیات زمان ، نحوه و شرایط ثبت نام نمونه دولتي 96 و همچنین زمان
ثبت نام مدارس نمونه دولتي استان هرمزگان برای ورود به دبیرستان های دوره اول ( هفتم ) و دبیرستان های دوره دوم ( دهم ) هر ساله توسط آموزش پرورش برگزار می شود . ثبت نام نمونه دولتي ششم ابتدایی 96 برای ورود دانش آموزان ششم دبستان به پایه هفتم در مدارس استان هرمزگان و ثبت نام نمونه دولتي نهم به دهم 96 برای ورود دانش آموزان نهم به پایه دهم در دبیرستان های استان هرمزگانبرگزار می گردد. در این مقاله به بیان جزئیات زمان ، نحوه و شرایط ثبت نام نمونه دولتي 96 و
ثبت نام مدارس نمونه دولتي استان لرستان برای ورود به دبیرستان های دوره اول ( هفتم ) و دبیرستان های دوره دوم ( دهم ) هر ساله توسط آموزش پرورش برگزار می شود . ثبت نام نمونه دولتي ششم ابتدایی 96 برای ورود دانش آموزان ششم دبستان به پایه هفتم در مدارس استان لرستان و ثبت نام نمونه دولتي نهم به دهم 96 برای ورود دانش آموزان نهم به پایه دهم در دبیرستان های استان لرستانبرگزار می گردد. در این مقاله به بیان جزئیات زمان ، نحوه و شرایط ثبت نام نمونه دولتي 96 و همچ
ثبت نام مدارس نمونه دولتي استان همدان برای ورود به دبیرستان های دوره اول ( هفتم ) و دبیرستان های دوره دوم ( دهم ) هر ساله توسط آموزش پرورش برگزار می شود . ثبت نام نمونه دولتي ششم ابتدایی 96 برای ورود دانش آموزان ششم دبستان به پایه هفتم در مدارس استان همدان و ثبت نام نمونه دولتي نهم به دهم 96 برای ورود دانش آموزان نهم به پایه دهم در دبیرستان های استان همدانبرگزار می گردد. در این مقاله به بیان جزئیات زمان ، نحوه و شرایط ثبت نام نمونه دولتي 96 و همچنین
ثبت نام مدارس نمونه دولتي استان گلستان برای ورود به دبیرستان های دوره اول ( هفتم ) و دبیرستان های دوره دوم ( دهم ) هر ساله توسط آموزش پرورش برگزار می شود . ثبت نام نمونه دولتي ششم ابتدایی 96 برای ورود دانش آموزان ششم دبستان به پایه هفتم در مدارس استان گلستان و ثبت نام نمونه دولتي نهم به دهم 96 برای ورود دانش آموزان نهم به پایه دهم در دبیرستان های استان گلستان برگزار می گردد. در این مقاله به بیان جزئیات زمان ، نحوه و شرایط ثبت نام نمونه دولتي 96 و هم
ثبت نام مدارس نمونه دولتي استان کرمانشاه برای ورود به دبیرستان های دوره اول ( هفتم ) و دبیرستان های دوره دوم ( دهم ) هر ساله توسط آموزش پرورش برگزار می شود . ثبت نام نمونه دولتي ششم ابتدایی 96 برای ورود دانش آموزان ششم دبستان به پایه هفتم در مدارس استان کرمانشاه و ثبت نام نمونه دولتي نهم به دهم 96 برای ورود دانش آموزان نهم به پایه دهم در دبیرستان های استان کرمانشاه برگزار می گردد. در این مقاله به بیان جزئیات زمان ، نحوه و شرایط ثبت نام نمونه دولتي
آزمون نمونه دولتي ششم ابتدایی 96 – 97 گزینش دانش آموزان سال ششم ابتدایی برای ورود به مدارس نمونه دولتي را انجام می دهد . کلیه دانش آموزان ششم ابتدایی که حائز شرایط ثبت نام آزمون نمونه دولتي 96 هستند می توانند در کلیه استان های ایران ثبت نام خود را انجام دهند . به دلیل تفاوت های ثبت نام نمونه دولتي ششم 96 با ثبت نام تیزهوشان ششم 96 و همچنین تمایل اکثر خانواده ها به ثبت نام فرزندشان در آزمون نمونه دولتي ششم ، در این مقاله بطور کامل زمان و نحوه ثبت نام
آزمون نمونه دولتي ششم ابتدایی 96 – 97 گزینش دانش آموزان سال ششم ابتدایی برای ورود به مدارس نمونه دولتي را انجام می دهد . کلیه دانش آموزان ششم ابتدایی که حائز شرایط ثبت نام آزمون نمونه دولتي 96 هستند می توانند در کلیه استان های ایران ثبت نام خود را انجام دهند . به دلیل تفاوت های ثبت نام نمونه دولتي ششم 96 با ثبت نام تیزهوشان ششم 96 و همچنین تمایل اکثر خانواده ها به ثبت نام فرزندشان در آزمون نمونه دولتي ششم ، در این مقاله بطور کامل زمان و نحوه ثبت نام
آزمون نمونه دولتي کردستان برای ورود به دبیرستان های دوره اول ( پایه هفتم ) و دبیرستان دوره دوم ( پایه دهم ) برگزار می شود . کلیه داوطلبانی که متقاضی ثبت نام آزمون نمونه دولتي هستد ، باید حتما ابتدا دفترچه ثبت نام نمونه دولتي 97 - 98 استان کردستان را بطور کامل مطالعه کنند تا از شرایط و ضوابط و زمانبندی مراحل آزمون و ظرفیت مدارس نمونه دولتي دخترانه و پسرانه در دو پایه هفتم و دهم اطلاع پیدا کنند ، سپس اقدام به ثبت نام کنید . در ادامه این مقاله قصد داری
آزمون نمونه دولتي کرمان برای ورود به دبیرستان های دوره اول ( پایه هفتم ) و دبیرستان دوره دوم ( پایه دهم ) برگزار می شود . کلیه داوطلبانی که متقاضی ثبت نام آزمون نمونه دولتي هستد ، باید حتما ابتدا دفترچه ثبت نام نمونه دولتي 97 - 98 استان کرمان را بطور کامل مطالعه کنند تا از شرایط و ضوابط و زمانبندی مراحل آزمون و ظرفیت مدارس نمونه دولتي دخترانه و پسرانه در دو پایه هفتم و دهم اطلاع پیدا کنند ، سپس اقدام به ثبت نام کنید . در ادامه این مقاله قصد داریم مه
آزمون نمونه دولتي لرستان برای ورود به دبیرستان های دوره اول ( پایه هفتم ) و دبیرستان دوره دوم ( پایه دهم ) برگزار می شود . کلیه داوطلبانی که متقاضی ثبت نام آزمون نمونه دولتي هستد ، باید حتما ابتدا دفترچه ثبت نام نمونه دولتي 97 - 98 استان لرستان را بطور کامل مطالعه کنند تا از شرایط و ضوابط و زمانبندی مراحل آزمون و ظرفیت مدارس نمونه دولتي دخترانه و پسرانه در دو پایه هفتم و دهم اطلاع پیدا کنند ، سپس اقدام به ثبت نام کنید . در ادامه این مقاله قصد داریم
آزمون نمونه دولتي همدان برای ورود به دبیرستان های دوره اول ( پایه هفتم ) و دبیرستان دوره دوم ( پایه دهم ) برگزار می شود . کلیه داوطلبانی که متقاضی ثبت نام آزمون نمونه دولتي هستد ، باید حتما ابتدا دفترچه ثبت نام نمونه دولتي 97 - 98 استان همدان را بطور کامل مطالعه کنند تا از شرایط و ضوابط و زمانبندی مراحل آزمون و ظرفیت مدارس نمونه دولتي دخترانه و پسرانه در دو پایه هفتم و دهم اطلاع پیدا کنند ، سپس اقدام به ثبت نام کنید . در ادامه این مقاله قصد داریم مه
ثبت نام مدارس نمونه دولتي استان کهگیلویه و بویر احمد برای ورود به دبیرستان های دوره اول ( هفتم ) و دبیرستان های دوره دوم ( دهم ) هر ساله توسط آموزش پرورش برگزار می شود . ثبت نام نمونه دولتي ششم ابتدایی 96 برای ورود دانش آموزان ششم دبستان به پایه هفتم در مدارس استان کهگیلویه و بویر احمد و ثبت نام نمونه دولتي نهم به دهم 96 برای ورود دانش آموزان نهم به پایه دهم در دبیرستان های استان کهگیلویه و بویر احمد برگزار می گردد. در این مقاله به بیان جزئیات زمان
آزمون نمونه دولتي 97 - 98 بصورت هماهنگ کشوری بعد از امتحانات نیمسال دوم برگزار می شود و دانش آموزان در دو مقطع ششم و نهمبرای ورود به پایه هفتم ( متوسطه دوره اول ) و پایه دهم ( متوسطه دوره دوم ) در این رقابت علمی شرکت کردند . از آنجایی که برگزاری آزمون نمونه دولتي بصورت استانی بوده و هر استان بصورت مجزا اقدام به ثبت نام و برگزاری آزمون کرده است ، در نتیجه اعلام نتایج آزمون نمونه دولتي 97 - 98 نیز بصورت مجزا و استانی و در زمان های مختلف منتشر خواهد شد . ب
آزمون نمونه دولتي نهم به دهم هر ساله برای ورود دانش آموزان پایه نهم دوره اول دبیرستان به پایه نهم دوره دوم دبیرستان برگزار می گردد. ثبت نام این آزمون همزمان با انتخاب رشته دبیرستان است و باید علاوه بر مدرسه ، رشته تحصیلی هم انتخاب شود. پس بسیار مهم و تاثیر گذار است. به روال هر ساله امسال هم شاهد ثبت نام آزمون نمونه دولتي نهم به دهم 96 – 97 هستیم. از آنجایی که به نسبت متقاضیان آزمون نمونه دولتي 96 از آزمون تیزهوشان 96 بیشتر هستند و صد البته ظرفیت ای
آزمون نمونه دولتي هر ساله برای ورود به مدارس نمونه دولتي دوره اول و دوم دبیرستان در دو پایه ششم ابتدایی و نهم به دهم برگزار می شود. معمولا به دلیل سختی و دشواری سوالات آزمون تیزهوشان ، طرفداران مدارس نمونه دولتي بیشتر هستند. امسال هم مطابق سال های قبلثبت نام آزمون نمونه دولتي 96 برای تحصیل در مدارس نمونه دولتي 96 – 97 برگزار می گردد. تفاوت های آزمون نمونه دولتي 96 با تیزهوشان 96 ما را بر آن داشت تا در این مقاله به زمان ، شرایط و نحوه ثبت نام اشاره ک
آزمون نمونه دولتي هر ساله برای ورود به مدارس نمونه دولتي دوره اول و دوم دبیرستان در دو پایه ششم ابتدایی و نهم به دهم برگزار می شود. معمولا به دلیل سختی و دشواری سوالات آزمون تیزهوشان ، طرفداران مدارس نمونه دولتي بیشتر هستند. امسال هم مطابق سال های قبلثبت نام آزمون نمونه دولتي 96 برای تحصیل در مدارس نمونه دولتي 96 – 97 برگزار می گردد. تفاوت های آزمون نمونه دولتي 96 با تیزهوشان 96 ما را بر آن داشت تا در این مقاله به زمان ، شرایط و نحوه ثبت نام اشاره ک
طبق روال هرساله ، ثبت نام آزمون مدارس نمونه دولتي 97 - 98 احتمالا از نیمه اول اسفند بصورت استانی آغاز می شود . طی این ثبت نام ، دانش آموزان پایه ششم ابتدایی و نهم کشور می توانند بصورت حضوری یا اینترنتی در آزمون مدارس نمونه دولتي استان خودشان ثبت نام کنند . از آنجایی که برای احراز هویت شرکت کنندگان آزمون ، داشتن کارت ورود به جلسه لازم است و با توجه به تنوع و پراکندگی سایت های استان های مختلف و نحوه توزیع کارت ، در این مقاله قصد داریم سایت دریافت کا
مدارس نمونه دولتي به دلیل کیفیت بالای آموزشی و شهریه پایین تر نسبت به مدارس غیرانتفاعی ، همواره در کنار مدارس تیزهوشان مورد توجه والدین و دانش آموزان بوده است . نکته جالب تعداد بیشتر شرکت کنندگان آزمون نمونه دولتي نسبت به ثبت نام تیزهوشان است که نشان از استقبال بالای والدین از این آزمون دارد . شرایط ثبت نام نمونه دولتي اولین موضوعی است که برای ثبت نام باید به آن توجه کرد . در این مقاله می خواهیم برای داوطلبانی که قصد ثبت نام نمونه دولتي 97 - 98
اطلاعات تماس بیمارستان ها، آدرس بیمارستان های کشور

لیست بیمارستان های استان آذربایجان شرقی
اطلاعات تماس بیمارستان، لیست بیمارستان های استان آذربایجان غربی
اطلاعات تماس بیمارستان، لیست بیمارستان های استان اردبیل
لیستاطلاعات تماس بیمارستان، لیست بیمارستان های استان اصفهان
اطلاعات تماس بیمارستان، لیست بیمارستان های استان البرز
اطلاعات تماس بیمارستان، لیست بیمارستان های استان ایلام
اطلاعات تماس بیمارستا
ثبت نام مدارس نمونه دولتي عجب شیر برای ورود به دبیرستان های دوره اول ( هفتم ) و دبیرستان های دوره دوم ( دهم ) هر ساله توسط آموزش پرورش برگزار می شود . ثبت نام نمونه دولتي ششم ابتدایی 96برای ورود دانش آموزان ششم دبستان به پایه هفتم در مدارس عجب شیر و ثبت نام نمونه دولتي نهم به دهم 96 برای ورود دانش آموزان نهم به پایه دهم در دبیرستان های عجب شیر برگزار می گردد. در این مقاله به بیان جزئیات زمان ، نحوه و شرایط ثبت نام نمونه دولتي 96 و همچنین زمان برگزاری
همسریابی آذربایجان شرقی
همسریابی آذربایجان غربی
همسریابی اردبیــل
سایت همسریابی اصفهـان
سایت همسریابی ایــلام
سایت همسریابی استان بوشـهر
سایت همسریابی استان تهـران
همسریابی چهار محال و بختیاری
سایت همسریابی استان خراسان شمالی
همسریابی استان خراسان رضوی
سایت همسریابی خراسان جنوبی
همسریابی خوزستان
استان زنجــان
همسریابی استان سـمنـان
همسریابی استان سیستان و بلوچستان
همسریابی استان فــارس
همسریابی استان قـزوین
س
ثبت نام مدارس نمونه دولتي چایپاره برای ورود به دبیرستان های دوره اول ( هفتم ) و دبیرستان های دوره دوم ( دهم ) هر ساله توسط آموزش پرورش برگزار می شود . ثبت نام نمونه دولتي ششم ابتدایی 96برای ورود دانش آموزان ششم دبستان به پایه هفتم در مدارس چایپاره و ثبت نام نمونه دولتي نهم به دهم 96 برای ورود دانش آموزان نهم به پایه دهم در دبیرستان های چایپاره برگزار می گردد. در این مقاله به بیان جزئیات زمان ، نحوه و شرایط ثبت نام نمونه دولتي 96 و همچنین زمان برگزا
ثبت نام مدارس نمونه دولتي مراغه برای ورود به دبیرستان های دوره اول ( هفتم ) و دبیرستان های دوره دوم ( دهم ) هر ساله توسط آموزش پرورش برگزار می شود . ثبت نام نمونه دولتي ششم ابتدایی 96برای ورود دانش آموزان ششم دبستان به پایه هفتم در مدارس مراغه و ثبت نام نمونه دولتي نهم به دهم 96 برای ورود دانش آموزان نهم به پایه دهم در دبیرستان های مراغه برگزار می گردد. در این مقاله به بیان جزئیات زمان ، نحوه و شرایط ثبت نام نمونه دولتي 96 و همچنین زمان برگزاری آزمو
ثبت نام مدارس نمونه دولتي سراب برای ورود به دبیرستان های دوره اول ( هفتم ) و دبیرستان های دوره دوم ( دهم ) هر ساله توسط آموزش پرورش برگزار می شود . ثبت نام نمونه دولتي ششم ابتدایی 96برای ورود دانش آموزان ششم دبستان به پایه هفتم در مدارس سراب و ثبت نام نمونه دولتي نهم به دهم 96 برای ورود دانش آموزان نهم به پایه دهم در دبیرستان های سراب برگزار می گردد. در این مقاله به بیان جزئیات زمان ، نحوه و شرایط ثبت نام نمونه دولتي 96 و همچنین زمان برگزاری آزمون و
ثبت نام مدارس نمونه دولتي شبستر برای ورود به دبیرستان های دوره اول ( هفتم ) و دبیرستان های دوره دوم ( دهم ) هر ساله توسط آموزش پرورش برگزار می شود . ثبت نام نمونه دولتي ششم ابتدایی 96برای ورود دانش آموزان ششم دبستان به پایه هفتم در مدارس شبستر و ثبت نام نمونه دولتي نهم به دهم 96 برای ورود دانش آموزان نهم به پایه دهم در دبیرستان های شبستر برگزار می گردد. در این مقاله به بیان جزئیات زمان ، نحوه و شرایط ثبت نام نمونه دولتي 96 و همچنین زمان برگزاری آزمو
ثبت نام مدارس نمونه دولتي خداآفرین برای ورود به دبیرستان های دوره اول ( هفتم ) و دبیرستان های دوره دوم ( دهم ) هر ساله توسط آموزش پرورش برگزار می شود . ثبت نام نمونه دولتي ششم ابتدایی 96برای ورود دانش آموزان ششم دبستان به پایه هفتم در مدارس خداآفرین و ثبت نام نمونه دولتي نهم به دهم 96 برای ورود دانش آموزان نهم به پایه دهم در دبیرستان های خداآفرین برگزار می گردد. در این مقاله به بیان جزئیات زمان ، نحوه و شرایط ثبت نام نمونه دولتي 96 و همچنین زمان بر
ثبت نام مدارس نمونه دولتي چاراویماق برای ورود به دبیرستان های دوره اول ( هفتم ) و دبیرستان های دوره دوم ( دهم ) هر ساله توسط آموزش پرورش برگزار می شود . ثبت نام نمونه دولتي ششم ابتدایی 96برای ورود دانش آموزان ششم دبستان به پایه هفتم در مدارس چاراویماق و ثبت نام نمونه دولتي نهم به دهم 96 برای ورود دانش آموزان نهم به پایه دهم در دبیرستان های چاراویماق برگزار می گردد. در این مقاله به بیان جزئیات زمان ، نحوه و شرایط ثبت نام نمونه دولتي 96 و همچنین زمان
ثبت نام مدارس نمونه دولتي جلفا برای ورود به دبیرستان های دوره اول ( هفتم ) و دبیرستان های دوره دوم ( دهم ) هر ساله توسط آموزش پرورش برگزار می شود . ثبت نام نمونه دولتي ششم ابتدایی 96 برای ورود دانش آموزان ششم دبستان به پایه هفتم در مدارس جلفا و ثبت نام نمونه دولتي نهم به دهم 96برای ورود دانش آموزان نهم به پایه دهم در دبیرستان های جلفا برگزار می گردد. در این مقاله به بیان جزئیات زمان ، نحوه و شرایط ثبت نام نمونه دولتي 96 و همچنین زمان برگزاری آزمون و
ثبت نام مدارس نمونه دولتي کلیبر برای ورود به دبیرستان های دوره اول ( هفتم ) و دبیرستان های دوره دوم ( دهم ) هر ساله توسط آموزش پرورش برگزار می شود . ثبت نام نمونه دولتي ششم ابتدایی 96 برای ورود دانش آموزان ششم دبستان به پایه هفتم در مدارس کلیبر و ثبت نام نمونه دولتي نهم به دهم 96برای ورود دانش آموزان نهم به پایه دهم در دبیرستان های کلیبر برگزار می گردد. در این مقاله به بیان جزئیات زمان ، نحوه و شرایط ثبت نام نمونه دولتي 96 و همچنین زمان برگزاری آزمو
منیتوبا کانادا | درباره منیتوبا کانادا | ایالت منیتوبا کانادا | مهاجرت به منیتوبا کانادا منیتوبا کانادا - Manitoba یکی از سه استان واقع در قلب کشور کانادا می باشد.مساحت آن 649.950کیلومترمربع می باشد. از شرق به استان انتاریو(تورنتو) از غرب به ساسکاچوان و از جنوب به آمریکا (داکوتای شمالی و مینسوتا) منتهی می شود.جمعیت آن در سال 2016 برابر 1,278,365نفر بوده است. دارای آب و هوای چهارفصل و تعداد بیشماری دریاچه و رود می باشد.جنوب منیتوبا و شهر وینیپگ دارای آب و هوا
نکات مهم فارسی پایه ششم ابتدایینمونه سوال هدیه های آسمان پایه ششم ابتدایی نوبت دوم و پایانی + پاسخنامهسلام و تبریکدانلود سوالات آزمون علوم تجربی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم و پایانی خرداد 93 شهرستان جیرفتدانلود سوالات آزمون علوم تجربی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم و پایانی خرداد 93 شهرستان میاندوابدانلود سوالات آزمون علوم تجربی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم و پایانی خرداد 93 شهرستان اسلام شهردانلود سوالات آزمون علوم تجربی پایه ششم ابتدایی نوبت دوم
نمونه سوالات بنویسیم ششمنویسنده :adminتاریخ: یکشنبه بیست و پنجم بهمن ۱۳۹۴ ساعت: 17:36 دانلود نمونه سولات بنویسیم ششم
نمونه سولات بنویسیم (57) نمونه سولات نویسیم (58) نمونه سولات بنویسیم (59) نمونه سولات بنویسیم (60). نمونه سولات بنویسیم (61) نمونه سولات بنویسیم (62) نمونه سولات بنویسیم (63) نمونه سولات بنویسیم (64) نمونه سولات بنویسیم (65). نمونه سولات بنویسیم (66) نمونه سولات بنویسیم (67) نمونه سولات بنویسیم (68) نمونه سولات بنویسیم (69)
نوا اسکوشیا کانادا | ایالت نوا اسکوشیا کانادا | استان نوا اسکوشیا کانادا | مهاجرت به نوا اسکوشیا کانادا نوا اسکوشیا از استان‌های کشور کانادا و واقع در ساحل جنوب‌شرقی این کشور است این استان یکی از چهار استان آتلانتیک کانادا با ۱ میلیون جمعیت استکه جز کم جمعیت‌ترین استانهای کانادا می‌باشد. بخش شبه‌جزیره‌ایِ نوا اسکوشیا با باریکه‌ای به نام"تنگه چیگ نکتو" به سرزمین اصلی کانادا متصل شده‌استو جزیرهٔ کیپ برتون توسط "تنگه کانسو" از شبه‌جزیره
عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها